We bring you fresh news
on web design industry on daily basis.

  • зураг 1 зураг 2 зураг 3

    ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 стандартуудыг амжилттай нэвтрүүлж батламж авлаа

    Экоминерал ХХК нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж ISO 9001:2015, ISO 14001:1015, OHSAS 18001:2007 стандартуудыг нэвтрүүлсэн гэрчилгээг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Герман улсын баталгаажуулалтын байгууллагаас хүлээн авлаа.


    Дээрх стандартуудыг нэгдмэл байдлаар нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлэх, чанарын баталгаатай үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн байгууллагын бүх үйл ажиллагааг хяналттай, алдаагүй, эрсдэлгүй байлгаж, тасралтгүй сайжруулан ажиллах нөхцөл нь баталгаажиж байна.